LOGIKA

www.logika.psychologiczne.org

MENU


Opcje edytorskie wykorzystywane zawsze w pracach magisterskich

Za pomocą jednego naciśnięcia odpowiedniego klawisza możemy uzyskać efekt jaki poprawi w znacznym stopniu stronę estetyczną naszych prac magisterskich. Wiedza jaka nam się więc przyda to orientacja, gdzie w edytorze tekstów znajduje się pogrubienie lub kursywa albo też podkreślenie.

Jeżeli zaś piszemy prace magisterskie z technicznego przedmiotu, warto wiedzieć jak się robi podpisy pod rysunkami czy też tabelami. Otóż jeżeli chodzi o kursywę to wato ją stosować, gdy w tekście naszym występują cytaty. Ponadto każdy rozdział i podrozdział też może być zmieniony tym przyciskiem w edytorze tekstu.

Opcje te znaleźć możemy zawsze szybko i nie trzeba nawet ich szukać wewnątrz zakładek takich jak narzędzia lub format. W przypadku Worda pogrubienie czy też czcionka znajdują się zaraz nad polem tekstowym po prawej stronie. Autor ma więc tu gotowych wiele ułatwień, z których powinien często korzystać.

Trochę trudniej jest z rysunkami albo też tabelami. Gdy musimy się nimi posługiwać będziemy musieli skorzystać na przykład z zakładki tabela. Tam musimy wybrać liczbę komórek oraz kolumn. Nie są to jednak trudne działania a wymagają tylko praktyki. Tę powinien zdobyć każdy kto pisze prace magisterskie.

  www.psychologiczne.org