LOGIKA

www.logika.psychologiczne.org

MENU


Obrona prac magisterskich i doktorskich

Zgodnie z systemem bolońskim współczesne studia wyższe zostały podzielone na trzy podstawowe etapy. Etapy, których zwieńczeniem jest obrona pracy dyplomowej i uzyskanie odpowiedniego tytułu. Łańcuch edukacyjny otwierają trzyletnie studia licencjackie, następnie są dwuletnie studia magisterskie, trzeci etap stanowią czteroletnie studia doktoranckie.

I to właśnie one stanowią największą zagadkę, wzbudzają największe zainteresowanie. Warto się im bliżej przyjrzeć. Odpowiedzmy, więc na pytanie; praca doktorska-, jakie są ustawowe założenia, co do pisania takich prac?

Przewód studiów doktoranckich otwiera praca doktorska. Na jej napisanie student ma cztery lata. W trakcie tych studiów jego zadaniem jest nie tylko napisanie pracy opartej na samodzielnie przeprowadzonych badaniach, ale również działalność naukowa.

Obowiązkiem każdego studenta, który pragnie uzyskać tytuł doktora nauk jest opublikowanie kilku publikacji naukowych. Jedna z takich prac musi znaleźć się w czasopiśmie naukowym, który uwzględnia lista filadelfijska. Co więcej, pisząc prace doktorskie student musi opierać się tylko i wyłącznie na rzetelnych, wiarygodnych źródłach.

Tylko połączenie praca doktorska plus publikacje naukowe umożliwia studentowi przystąpienie do obrony i uzyskanie odpowiedniego tytułu naukowego. Nad przewodem doktorskim czuwa uczelniana komisja na czele z promotorem. To od nich zależy czy dana praca zostanie dopuszczona do obrony.

Obrony, która znacznie różni się od obrony prac magisterskich czy też licencjackich. Tutaj obrona jest publiczna. Udział w niej może wziąć każdy niezależnie od tego czy jest pracownikiem, studentem uczelni czy też nie. Dlatego też studencie broniąc pracy magisterskiej nie narzekaj. Prace magisterskie to nic w porównaniu z pracami doktoranckimi.

  www.psychologiczne.org