LOGIKA

www.logika.psychologiczne.org

MENU


Prace magisterskie - procedury antyplagiatowe na uczelniach.

Władze każdej uczelni mają w swoim obowiązku sprawdzenie, czy złożone prace magisterskie przez studentów, absolwentów nie zostały czasami skradzione. Tyczy się to przede wszystkim, coraz bardziej powszechnym zjawiskiem, jakim jest plagiat. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że praca magisterska nie powstała samodzielnie uczelnia musi podjąć kilka, obowiązkowych kroków.

Przede wszystkim każda praca magisterska powinna zostać dokładnie sprawdzona. Oznacza to, że musi zostać porównana zgodność elektroniczna ze zgodnością w wersji drukowanej. Drugim krokiem powinno być poddanie prac do sprawdzenia programem antyplagiatowym. Również promotor odgrywa istotną rolę w całym przebiegu tego procesu. Musi on potwierdzić oraz zrelacjonować, jak zostały przeprowadzane konsultacje w pisaniu pracy magisterskiej.

W wypadku, gdy wszystkie te działania odkryją złamanie przepisów, a więc popełnienie przestępstwa plagiatu, władze uczelni odgrywają równie istotną rolę. Po pierwsze muszą cały fakt zgłosić odpowiednim organom. Również uczelnia ma prawo do wymierzania kar osobom, które do pisania swojej pracy magisterskiej podeszły nieuczciwie, o czym mówią również regulaminy.

  www.psychologiczne.org